Varumin

Светски познатиот хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори

Третман

Третман со Varumin®

Канцерот може да настане кај лица на секоја возраст, дури и фетуси, но познато е дека ризикот вообичаено се зголемува со староста. Канцерот е причина за смртност во околу 13% од смртните случаи. Според American Cancer Society, во текот на 2007 околу 7.6 милиони луѓе починале од рак.

Varumin® е хербален антиканцер производ наменет за перорална апликација, кој се состои од две формулации: Varumin® 1 и Varumin® 2, кои се користат во комбинација.

Varumin® е создаден во 1985, а прв пат за употреба е одобрен во 2001. Varumin® денес е на пазарот во повеќе од 10 земји. Varumin® е индициран за самостојна употреба или во комбинација со други антиканцер лекови, во зависност од случајот, за третман на сите типови канцер во рана (адјувантна терапија) и во метастатска фаза.

Заради неговиот хербален состав, механизмот според кој Varumin® врши антитуморна активност не е потполно дефиниран. Сепак, се смета дека Varumin® има повеќе различни механизми на дејство, што резултира со синергистичка модулација на имуниот одговор, антипролиферативно дејство против туморните клетки и неколку други ефекти. Varumin® има значителна ефикасност, во спој со одличниот безбедносен профил.

Во Македонија се спроведува голема клиничка студија, во соработка со Клиничкиот центар во Скопје и голема група на соработници работи на откривање на користа од употребата на Varumin® во третманот на цервикален рак, предизвикан од HPV (хуман папилома вирусот), како и други типови канцер.

Заклучокот од сите досега направени испитувања е дека Varumin® го подобрува прифаќањето на стандардната терапија на малигните болести и има самостојно дејство против канцер клетките. Varumin® ја зголемува отпорноста на организмот и го контролира имуниот одговор. Со користење на Varumin®, се очекува забрзана регенерација на оштетените ткива и комплетно излекување на пациентот.

Дејство: Екстрактите од растителните дроги кои се содржани во Varumin® имаат широк спектар на фармакодинамска активност. Овие состојки се користат во традиционалната, хомеопатската како и во научната медицина. Позначителни фармакодинамски дејства се: цитотоксично, имуностимулативно, детоксификациско, антиинфламаторно, антимикробно, диуретично, антидепресивно и лаксативно. Заради тоа, Varumin® може да се користи како дополнение на стандардната терапија на различни болести, кои се карактеризираат со намален имунитет и лоша општа состојба. Не постојат податоци за несакани ефекти кои се последица на употребата на Varumin®.

Индикации: Varumin® је подобрува општата состојба кога организмот е исцрпен, за подобрување на отпорноста на организмот, како дополнение на стандардната терапија на некои акутни и хронични болести, малигни болести, анемиа и други состојби кои се карактеризираат со слаб имунитет и лоша општа состојба. Varumin® исто така може да се користи и превентивно за спомнатите болести.

Дозирање: Varumin® е наменет за перорална употреба според следната шема:

  • Почеток на третманот - Терапијата започнува со Varumin® 1: целата содржина од Varumin® 1 (50 ml) се пие 1 час пред јадење.
  • Продолжување на третманот - 6 часа после земањето на Varumin® 1, се започнува со земање на Varumin® 2. Varumin® 2 вообичаено треба да се зема 4 пати дневно, по една супена лажица, 1 час пред јадење.

Предупредување и мерки на претпазливост: Varumin® не би требало да го користат: лица кои се преосетливи на некоја од компонентите на хербалниот лек; лица со интестинална опструкција; лица со постојна инфламаторна интестинална болест (Кронова болест, улцеративен колитис); лица со воспаление на слепото црево (appendicitis); лица со хипертироидизам; при бременост и лактација. Деца помлади од 10 години хербалниот лек може да го земаат според посебно упатство, со намалени дози. Во овие случаи Varumin® може да се зема само по консултација со лекар или фармацевт.

Несакани ефекти:

  • При подолготрајна употреба на Varumin®, во многу ретки случаи, може да дојде до дијареа.
  • До сега не е пријавен ниту еден несакан ефект од употребата на Varumin®.

Интеракции: Постојат неколку потенцијални ефекти кои се должат на присуството на алое, но во долгогодишната употреба на Varumin® не е забележана никаква интеракција. Viscum album може да го зголеми ефектот на кардијалните гликозиди, хипотензивните и хипертензивните лекови, антидепресивите и антикоагулантите.

Чување:

  • Треба да се чува на температура од 25 ° C, заштитен од светлина.
  • Да се чува вон дофат на деца.

Рок на траење: 36 месеци од датумот на производство. Не треба да се користи после истекот на рокот означен на пакувањето.

Легален статус: Зависи од државата.

Пакување:

  • Varumin® 1 стаклено шишенце од 50 ml, раствор за перорална употреба.
  • Varumin® 2 стаклено шишенце од 200 ml, раствор за перорална употреба.

Дополнителна терапија

Не постојат податоци за интеракции на Varumin® со хемотерапијата или со други онколошки третмани. Комбинираната терапија е вообичаено пожелна, затоа што третманот на канцер мора да биде агресивен, со цел што побрзо да се прекине пролиферацијата на малигните клетки и оштетувањето на ткивата.

Varumin® е хербален антиканцер производ кој може да доведе до зголемена ефикасност на третманот кога се користи со хемотерапија. Дури, забележано е и дека вообичаените несакани ефекти кои настануваат во стандардната хемотерапија, може да бидат избегнати.

За помалку од 1 час после земањето на првата доза од Varumin®, веќе има забележливи ефекти.

После првиот месец од користењето на Varumin®, постојат случаи каде веќе не постои потреба од радијациска терапија, заради повлекувањето на болеста.

Производителот на Varumin® советува брз и навремен почеток со терапијата со Varumin®, заради постигнување најдобри резултати.

Page rendered in 0.0253 seconds