Varumin

Светски познатиот хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори

Клинички испитувања

Клиничко испитување на тераписката ефикасност, подносливост и безбедност на перорални раствори Варумин 1 и 2 (Интер-Еврогенекс) во комбиниран третман со поливитамино - антиоксидативна терапија кај биолошки (PCR) докажана HPV инфекција од високо ризичен тип со или без биопсиски докажан CIN I

Гинеколошко-Акушерска Клиника, Водњанска бб

Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

Варумин® е новата надеж за сите болни од SCLEROSIS MULTIPLEX (мултипла склероза).

Една мала, но сепак значајна студија која заврши неодамна откри дека имуномодулаторното дејство на Варумин® делува особено поволно врз оваа болест.

Интер-еврогенекс продолжува со промоција на првиот производ кој успеа наполно да го елиминира присуството на сите знаци карактеристични за MS.

Експертски извештај: Што кажува експертот Проф. D-r. sci. Сибин Илиќ за Varumin®?

Page rendered in 0.0260 seconds