Varumin

Светски познатиот хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори

Искуства со Varumin®

Varumin® има успеси во лечењето на малигните заболувања кои се дури и невозможни за современата медицина. Би сакале да споделиме дел од нив:

Малиот Стефан беше болен од неуробластома, стадиум IV. Претходно е лечен хируршки и со хемотерапија.

Прогнозата за оваа болест е лоша. Стефан е комплетно излечен благодарение на Varumin®.

Елизабета е доктор по општа медицина. Имала дијагноза CIN I, со присуство на HPV тип 58. Varumin® земала во период од 2 месеци и на следната анализа е потврдено отсуство на HPV.

Пациент со HPV во CIN III, зема Varumin® во тек на бременоста. Раѓа здраво девојче, а CIN-от се намалува.

Рак на панкреас, со метастази

Рак на простата, со метастази низ скелетот

Carcinoma corticis glandulae suprarenalis, Hyperplasia medular glandulae suprarenalis

Page rendered in 0.0257 seconds