Varumin

Светски познатиот хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори

Искуства со Varumin®

Varumin® има успеси во лечењето на малигните заболувања кои се дури и невозможни за современата медицина. Би сакале да споделиме дел од нив:

CA-125 опаѓа после третманот со Varumin®

Излечен од Ca pulmonum

Успех на Varumin® во третманот на Ca ductale invasivum (метастазиран рак на дојката)

Cystadenocarcinoma ovarii metastaticum

Page rendered in 0.0218 seconds