Varumin

Светски познатиот хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори

Сертификати

Varumin® поседува и маркетинг авторизација за Р.Македонија каде се користи веќе 3 години како билен лек, и во тек на овој период има многу позитивни искуства од неговата употреба.

Во периодот после регистрацијата на Varumin® во Македонија, нема ниеден податок за непосакувани ефекти од употребата на Varumin® во Националниот центар за надгледување на непосакувани ефекти од лекови и билни лекови за Р.Македонија, што говори за сигурноста на лекот во споменатото идикациско поле.

Сметам дека Varumin® - продукт од компанијата "Inter-Evtogeneks", од Ново Селе, Р.Македонија, ги исполнува сите услови во смисла на составот и карактеристиките неменети за билните лекови од оваа врста да може да се регистрира во Р.Македонија како билен лек.

Извештај од експертот - проф. д-р Стојмир Петров

Сертификат кој потврдува дека Varumin® е патентиран на Институтот за заштита на индустриски имања во Р.Македонија, како антиканцен хербален лек.

Дозвола издадена од Министерството за здравство на Р.Македонија според кое на компанијата "Inter-Evrogeneks" и е дозволено да произведува и пакува помошни лековити средства во течна фармацевтска форма.

Сертификат издаден од Министерството за здравство на Р.Македонија со кој Inter Evrogeneks може да произведува и продава лекови во и надвор од државата.

TUV Сертификат 9001:2008

TUV Сертификат 14001:2004

Page rendered in 0.0243 seconds