Varumin

Светски познатиот хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори

Што е Варумин?

Varumin® е хербален медицински лек наменет пред се за третман на различни видови канцер. Со Varumin® успешно се излечени голем број тумори, бенигни и малигни заболувања, со или без метастатски промени, со најразлична локализација и фаза на раст. Покрај тоа, Varumin® има и општо имуномодулаторно дејство, што го прави погоден за третман на акутни и хронични заболувања кои се карактеризираат со нарушен имунитет.

Varumin® е потенцијално корисен и за третман на други заболувања како кожни заболувања, хипертензија, мултиплекс склероза, анемии и ректо-анални заболувања, бидејќи ја подобрува општата состојба на организмот.

Varumin® може да се користи како адјуванс на секоја стандардна терапија на малигни заболувања, без притоа да го попречува нејзиното дејство. Покрај тоа, го олеснува и поднесувањето на хемотерапијата и зрачната терапија.

Varumin® содржи исклучиво растителни екстракти од повеќе билки, чија ефикасност е потврдена во традиционалната, како и во научната медицина. Нивната ускладеност во составот и во количината која се користи е одговорна за синергистичкото дејство во хербалниот лек.

Потеклото на суровините, како и технолошката постапка за нивно користење гарантираат максимален и континуиран ефект, без присуство на загадувачи од хемиско или биолошко потекло.

До сега не е забележан ниту еден несакан ефект кој е последица на користењето на Varumin®, што го прави еден од најбезбедните хербални лекови за медицинска употреба.

Page rendered in 0.0258 seconds