Varumin

Светски познатиот хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори

Дополнителна терапија

Не постојат податоци за интеракции на Varumin® со хемотерапијата или со други онколошки третмани. Комбинираната терапија е вообичаено пожелна, затоа што третманот на канцер мора да биде агресивен, со цел што побрзо да се прекине пролиферацијата на малигните клетки и оштетувањето на ткивата.

Varumin® е хербален антиканцер производ кој може да доведе до зголемена ефикасност на третманот кога се користи со хемотерапија. Дури, забележано е и дека вообичаените несакани ефекти кои настануваат во стандардната хемотерапија, може да бидат избегнати.

За помалку од 1 час после земањето на првата доза од Varumin®, веќе има забележливи ефекти.

После првиот месец од користењето на Varumin®, постојат случаи каде веќе не постои потреба од радијациска терапија, заради повлекувањето на болеста.

Производителот на Varumin® советува брз и навремен почеток со терапијата со Varumin®, заради постигнување најдобри резултати.

Page rendered in 0.0237 seconds